มีมชีวิต#10 เป็นรูปหนึ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิต

มีมชีวิต-10

เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าเจ็บปวดจริงๆ ประมาทเอง ไม่ได้ดูดสักนิด ลงไปกองอยู่กับเพื่อนแล้ว กาแฟของฉัน😭🧋