มีมเพื่อน#11 เขาเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับเพื่อน

มีมเพื่อน-11

เราทุกคนมีเพื่อนสนิทและต่างรู้ความลับของกันและกันดี ที่เล่าให้ฟังกันเฉพาะในกลุ่มหรือสองคน เพราะฉะนั้นการกุมความลับของทั้งคู่จะเกิดขึ้น จะดี จะบรรลัย🤔