มีมสัตว์#8 เมื่อให้กุ้งกับปูมาวิ่งแข่งกัน

มีมสัตว์-8

ไม่ต้องเข้ามันละเส้นชงเส้นชัย กุ้งธรรมชาติเคลื่อนที่ไปด้านหลัง ส่วนปูธรรมชาติเคลื่อนที่ไปด้านข้าง🤣